Non Papa is een investeringsmaatschappij, die is opgericht in 1992. Zij is actief op het gebied van private equity en real estate. De onderneming is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die zich concentreert op een beperkt aantal deelnemingen waarmee duidelijke doelstellingen afgesproken worden en die verantwoordelijk zijn voor de eigen financiële positie. Non Papa stelt zich op als een actieve investeerder en een proactieve aandeelhouder. Zij richt zich op systematische creatie van aandeelhouderswaarde via een strategie op lange termijn. Zij streeft een gemiddelde jaarlijkse groei van de resultaten van elke deelneming na en van de groep in zijn geheel vanuit een gezonde financiële structuur.

Non Papa helpt bij de start of groei van een onderneming. Een belangrijk element dat we zullen bijdragen is kapitaal. Non Papa neemt belangen in veelbelovende startende bedrijven in Nederland. Echter, in veel gevallen is geld alleen niet voldoende om een goede start te maken of om groeiambities te realiseren. Vaak heeft een onderneming ook baat bij expertise in business development, sales leads, strategische partnerships, organisatieadvies en werving en selectie. Elementen die wij en onze partners kunnen toevoegen aan de onderneming. Verder brengt Non Papa een uitgebreid netwerk mee. De bijdrage van Non Papa is altijd tijdelijk. Nadat we de afgesproken groei hebben gerealiseerd is het tijd om weer afscheid te nemen. De onderneming moet nieuwe partnerships aangaan om vervolggroei te realiseren. Non Papa wil het kapitaal weer ter beschikking stellen aan andere nieuwe start-ups.